Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου.

(Ιπποκράτης 460 π.Χ. - 377 π.Χ.)